Gekwetst! Wat nu?

Deze lijst verhaalt de juiste werkwijze en volgorde voor de voetbalamateur van de KBVB.

 • Vraag aan de club een aangifteformulier (afgevaardigde, gerechtigd correspondent GC, kantine) of print ze af van onze website
 • Uw geneesheer vult het gedeelte “Medisch getuigschrift” in. Let goed op de rubriek 3 (aantal beurten kinesist).
 • U kleeft een vignet van de mutualiteit in de grote rechthoek op het gedeelte “Aangifte van een ongeval”.
 • U bezorgt het formulier aan de GC, uiterlijk 7 werkdagen na de datum van het ongeval. Geef een woordje uitleg over het gebeuren.
 • De GC vult het gedeelte “Aangifte van een ongeval” verder in en verzendt het naar de KBVB.
 • Het ongeval moet uiterlijk 21 werkdagen na het gebeuren op de KBVB gekend zijn.
 • U betaalt zelf alle doktershonoraria, geneesmiddelen e.d.
 • U verwittigt uw mutualiteit. Zij zullen alle onkosten verzamelen op één onkostennota.
 • Neem zo nodig kopies van de rekeningen.
 • Na een tijdje ontvangt u van de GC een formulier van de KBVB waarop alle door de KBVB aanvaarde voorwaarden van de behandeling staan. Lees deze aandachtig.
 • Bij de genezing moet u uw geneesheer dit formulier laten aftekenen, uw mutualiteit inlichten en de onkostennota opvragen.
 • Ofwel stuurt u deze documenten zelf op of de GC zal dit voor u doen.
 • Na enige tijd ontvangt u via de club, de afrekening. De KBVB rekent altijd ongeveer € 12 dossierkosten aan.

Download hier het ongevalaangifteformulier